ARDOTHAILAND

Download Template งานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์/ด้านหลักการ พร้อมคู่มือได้ที่นี่
แผนงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พ.ศ. 2557-2559
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาปรับปรุงแผนการวิจัยฯ ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. 2556 
Download Presentation ประจำกลุ่มในงาน "การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557 เรื่อง การออกแบบและวางแผนการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การผลิต"
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก    วันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 

28 ก.ค.57 เวลา 0900 พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์  เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1,2) และคณะร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


 

17 ก.ค. 57 เวลา 1400 พล.ต หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. รับมอบหุ่นยนต์กู้ภัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต จาก พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผบ.สปท.(ตามประสงค์ของ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.ทสส.ซึ่งรับมอบจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม

15 ก.ค. 57 เวลา 1000 พล.ต หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผอ สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ณ มรภ.สวนสุนันทา 

10 ก.ค. 57 เวลา 0930 พล.ต หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. พ.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผอ สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เยี่ยมชมภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ หน.ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ คณะ 

1 ก.ค.57 เวลา 1000-1500 พ.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยม พล.ป. และ ป.พัน.31 รอ. จ.ลพบุรี

2-3 ก.ค. 57 เวลา 0900-1600 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA สวพ.ทบ. ครั้งที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ สวพ.ทบ. เรียนเชิญ ผอ.สวพ.ทบ. รอง ผอ.สวพ.ทบ. หน.นขต.สวพ.ทบ. รอง ผอ.กอง สวพ.ทบ. นักวิชาการฯ หน.แผนก สวพ.ทบ. และ ประจำแผนก สวพ.ทบ. เข้าร่วมสัมมนาฯ 

23 มิ.ย. 57 เวลา 0900 พล.ต หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. พ.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผอ สวพ.ทบ.(2) พร้อม หน.นขต.สวพ.ทบ. ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 Innovation for Mankind ซึ่งจัดโดย วช.ห้วง 23-26 มิ.ย 57 ณ อิมแพค. เมืองทองธานี 

20 มิ.ย. 57 เวลา 0930 พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ร.ต.วิทยา สาทร ณ สง.ผบช.สวพ.ทบ.

16 มิ.ย. 57 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๑) พ.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๒) และคุณเกศวรงค์ หงส์ลดารมย์ ผช.ผอ.สวทช.พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจาก สวทช. เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมและทดสอบกล้องกลางคืนที่ กช.โดยมี พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์  

13 มิ.ย. 57 เวลา 0900 พล.ต. หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ร.ท.มาโนช ทองอ่อน ณ สง. ผบช. สวพ.ทบ.
11 มิ.ย.57 เวลา 1230 พล.ต หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. ได้นำกำลังและครอบครัว ไปชมภาพยนต์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี ณ เอสพลานาด รัชดาฯ 
3 มิ.ย. 57 เวลา 0900 พล.ต หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ พ.ท.อำนาจ สารันต์ จ.ส.ท.หญิง อาภารัตน์ เจียรจวบศิลป์ และ ส.ต.รณชัย วัฒนไชย ณ สง. ผบช. สวพ.ทบ.
30 พ.ค.2557 พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ.พ.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผอ สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ เช้าร่วมการประชุม Thailand R&D Index 2013
23 พ.ค. 2557 พิธีมอบทุนการศึกษา 
15 พ.ค.57 เวลา 1330 น พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. พ.อ.ชูชาติ. บัวขาว รอง ผอ สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สพ.ทบ.โดยมี พล.ท. ธารี วุฒิพานิช จก.สพ. ทบ.ให้การต้อนรับ
24 เม.ย. 57 พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ.ประดับเครื่องหมายคฑาไข้วบนช่อชัยพฤกษ์ แก่ พ.อ.มนต์อมร  ยะคะเสม นปก.ประจำ มทบ.11
10 เม.ย.57 พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์. เชื้อสมบูรณ์. รอง ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะข้าราชการ สวพ.ทบ. ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
4 เม.ย.57 เวลา 1400 น พล.ต.หม่อมหลวงระวีวัฒน์. เกษมสันต์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 10 พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมกองทัพบก
3 มีค. 57 เวลา 0930 พ.อ. กานต์ สุผล รอง ผอ.สวพ.ทบ. ( 1 ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 10 ณ หอประชุม ทบ เทเวศร์
28 กุมภาพันธ์  2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 42 ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในการนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ โดยมี พลเอก อักษรา เกิดผล  เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีทำบุญ และชมนิทรรศการแสดง ผลงานวิจัยของหน่วยงานทั้งภายในกองทัพบกและ นอกกองทัพบก
ประมวลภาพงานสัมมนา "การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557 เรื่อง การออกแบบและวางแผนการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การผลิต" วันที่ 28 - 30 มกราคม 2557


 

ผู้บังคับบัญชา

    พล.ต. หม่อมหลวงระวีวัฒน์ เกษมสันต์
                      ผอ.สวพ.ทบ.

ฐานข้อมูล ARDO

วีดีโอวันภูมิปัญญานักรบไทย'56

MOU สวนสุนันทา

วิจโยสาร

    
   E-Book Readmore...

เอกสารข่าวเดือนล่าสุด

แบบสอบถาม

มุมนักวิจัย

ระเบียบ/คำสั่ง DOWNLOAD

ร้องเรียน

055425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
412
1022
7893
7214
3211
55425

Your IP: 54.198.126.197
Server Time: 2014-07-30 00:54:18
Joomla templates by Joomlashine