boss
vision1
vision2
1/3 
start stop bwd fwd

 

26 ก.พ.58 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ครบรอบปีที่ 43 ณ หอประชุมกองทัพบก(เทเวศร์)

10 ก.พ. 58 เวลา 1330 ผอ.สวพ.ทบ.และรองผอ.สวพ.ทบ.(2) นำกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช

4 ก.พ. 58 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ทางการวิจัยและพัฒนา ระหว่างกองทัพบก (ทบ.) โดย พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นผู้แทน ทบ. กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย นาย ขจร จิตสุขุมมงคล รักษากา

2 ก.พ. 58 เวลา 0800 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(๒) พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของกองทัพบก แข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 14 รายการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดงานม

28 ม.ค. 58 เวลา 1330 - 1530 ผอ.สวพ.ทบ, รอง ผอ.สวพ.ทบ. (1) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะเยี่ยมชมกิจกกรรมการดำเนินการวิจัยและประสานความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

28 ม.ค. 58 เวลา 1100 - 1200 ผอ.สวพ.ทบ, รอง ผอ.สวพ.ทบ. (1) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะเยี่ยมชมกิจกกรรมการดำเนินการวิจัยและประสานความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 ม.ค. 58 เวลา 1100 ผอ.สวพ.ทบ , ประธานชมรมแม่บ้านสวพ.ทบ. , รอง ผอ.สวพ.ทบ. (1),(2) พร้อมรองประธานแม่บ้านสวพ.ทบ.(1),(2) นำสมาชิกชมรมฯร่วมจำหน่ายอาหาร/สินค้า ในงานมหกรรมสินค้ามือสอง จัดโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ สนามฟุตบอล อาคารสวัสดิการกองทัพบก(เกียกกาย)

12 ม.ค. 2558 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักงานนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

12 ม.ค.58 เวลา 1000 - 1200 ผอ.สวพ.ทบ.พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะเยี่ยมชมกิจกกรรมการดำเนินการวิจัยและประสานความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

Additional information