8 ต.ค.58 เวลา 0830 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะให้การต้อนรับ พ.อ.Kenichiro Kinoshita ผชท.ทหาร.ญป./ไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างญี่ปุ่นกับไทย และรับทราบทิศทางนโยบายทางด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

1 ต.ค. 58 พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.สวพ.ทบ. ระหว่าง พล.ต.ชูชาติ บัวขาว รอง จก.ยก.ทบ. กับ พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. ณ อาคารสวพ.ทบ. ถ.วิภาวดีรังสิต

25 ก.ย. 58 เวลา 0930 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและข้าราชการ สวพ.ทบ. ประจำปี 2558

23 ก.ย. 58 เวลา 1300 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(1) รับมอบทุนยังชีพบุพการีที่เจ็บป่วย และทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก

21 ก.ย.58 เวลา 0930 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พ.อ.หญิงธมนพัชร์ สีมากร ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

10 ก.ย. 58 เวลา 1000 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ครั้งที่ 5 ปี 2558

3 ก.ย.58 เวลา 1400 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “งานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร” โดยมี พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ.,พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะ เข้าร่วมพิธีและนำเสนอกรอบการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

28 ส.ค.58 เวลา 1000 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน จ.ส.ท.หญิง ั์ีิ์พรชนก วัฒนะ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ. 

27 ส.ค.58 เวลา 0900 พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี “นาวีวิจัย 2015” โดยมีพล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะ เข้าร่วมพิธีและชมนิทรรศการฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 


 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจิยและหน่วยวิจิยดีเด่นประจำ ปี ๒๕๕๘
         1.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจิยและหน่วยวิจิยดีเด่นประจำ ปี ๒๕๕๘
         2. ใบให้คะแนนผลงานวิจิยดีเด่น ( ด้านหลักการ ) 
         3. คำจำกัดความ

img_2026
img_2034
img_2053
img_2056
img_2063
img_2070
img_2075
img_2093
img_2119
img_2127
img_2155
img_2173
img_2181
img_2204
img_2218
img_2220
img_2224
img_2227
img_2228
img_2233
img_2258
img_2263
img_2266
img_2275
img_2285
img_2287
img_2289
img_2291
img_2305
img_2318
img_2323
img_2328
img_2335
img_2340
img_2347
img_2352
img_2360
img_2366
img_2370
img_2380
img_2399
img_2408
img_2414
img_2424
img_2428
img_2433
01/46 
start stop bwd fwd

Additional information