28 ส.ค.58 เวลา 1000 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน จ.ส.ท.หญิง ั์ีิ์พรชนก วัฒนะ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ. 

27 ส.ค.58 เวลา 0900 พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี “นาวีวิจัย 2015” โดยมีพล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะ เข้าร่วมพิธีและชมนิทรรศการฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 

27 ส.ค. 58 เวลา 0900 พ.อ.รัตติพล ตันยา รอง ผอ.กอง สวพ.ทบ. และคณะ พร้อมด้วยนักวิจัย สวทช. และ สกว ไปติดตั้ง Sensor วัดค่าแรงสั่นสะเทือนและค่าแรงดันไฟฟ้าขณะทำการยิ่งปืนใหญ่ในโครงการผลิตแบตเตอรี่และเครื้่องชาร์ตแบตเตอรี่ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี  

26 ส.ค.58 เวลา 1030 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., พ.อ.ศักดิ์สิทธ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การยิงปืนด้วยกระสุนจริงและเก็บข้อมูลการใช้งานแหวนยางกันซึมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GHN - 45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร

25 ส.ค.58 เวลา 1400 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบ. โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รอง ผอ.สวทช. โด 

19 ส.ค.58 เวลา 0900 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ., พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะ เข้าร่วมพิธี  

18 ส.ค.58 เวลา 0900 พล.ต.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในงานการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ กห.มิตรประเทศ (กห.ญี่ปุ่น, กห.อินเดีย และ กห.สรอ.) ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 11-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมือ  

16 ส.ค.58 เวลา 1500 รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยใช้ชื่อ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเ 

12 ส.ค.58 เวลา 0900 พล.ต.ชูชาติ  บัวขาว ผอ.สวพ.ทบ. และคณะ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง 

Additional information